Handelsbetingelser

Når du opretter en profil på Find fysioterapeut siden accepterer du:

  • At  må vise din profil for Find fysioterapeut’s brugere samt på associerede sites.
  • At din booking e-mail samt evt. oplyst booking telefonnummer må videregives til brugere af Find fysioterapeut.
  • At få tilsendt direkte forespørgsler, som alle skal besvares uanset om du er ledig, optaget eller måske ledig.
  • At Find fysioterapeut må tage kontakt til dig, såfremt en direkte forespørgsel ikke er blevet besvaret inden for en vis tid.
  • At du er den mest direkte kontakt for booking. Hvis Find fysioterapeut skønner, det ikke er tilfældet forbeholdes ret til at slette profilen eller rette den til, så der opnås direkte kontakt.
  • At din profiltekst, billeder, lydklip og videoer ikke må være pornografiske, stødende eller indeholde henvisninger til eksterne hjemmesider, telefonnumre eller e-mails.
  • At Find fysioterapeut må indhente kundeanmeldelser og vise disse på din profil – samt at alle kundeanmeldelser er knyttet til din profil på Find fysioterapeut og ikke må kopieres eller gengives på andre websites.
  • At Find fysioterapeut må sende tilbud, nyheder, ændringer m.v. til dig via e-mail og SMS – samt kontakte dig pr. telefon.
  • At kunstnernavnet og URL’en/profilnavnet ikke må indeholde slogans, bynavne, geografiske områder eller webadresser.

Ophavsret

Tekst og billeder: Det er ikke tilladt at uploade tekst og billeder, som du ikke er i besiddelse af den fulde ophavsret til. Find fysioterapeut kan ikke drages til ansvar herfor, hvis du gør dette.

Personlige oplysninger

Du giver samtykke til, at Find fysioterapeut må indsamle og registrere alle de informationer, som du indtaster i vores system, herunder information om navn, adresse, telefonnummer, e-mail, indsendte billeder, lyd- og filmklip m.v. Alle oplysninger indsamles til brug for og administration af Find fysioterapeut.

Ansvarsfraskrivelse

Find fysioterapeut er ikke involveret i indgåelsen af selve aftalen med brugeren (arrangøren). Vi påtager os derfor intet ansvar vedr. aftalens indhold, opfyldelse, afvikling, afregning m.v.

Find fysioterapeut hæfter ikke for datatab af nogen art.

Standby eller sletning af profil

Du kan til enhver sætte din profil på standby – eller anmode om at få slettet din profil.

Find fysioterapeut forbeholder sig ret til at slette/ændre din profil eller sætte den på standby uden videre, såfremt indholdet af Find fysioterapeut anses som upassende, stødende eller at ville skade siden – samt hvis direkte forespørgsler ikke besvares efter gentagne remindere fra Find fysioterapeut.

Ændring af vilkår

Find fysioterapeut forbeholder sig ret til med 14 dages varsel at ændre vilkår og priser.

Kontakt

Har du spørgsmål angående de generelle betingelser, er du velkommen til at kontakte os på admin@find-fysioterapeut.dk.